Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Ciosu Constantin[:en]Ciosu Constantin[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

CIOSU_CONSTANTIN
Ciosu Constantin
Adresa: C.P. 112 cod 600420 – Bacău – România
Tel: +40723.338.013
e-mail: ciosuconstantin@yahoo.com
web:,

Drepturile omului - Human rights - 40 x 30 cm.

Drepturile omului – 40 x 30 cm.

Prezentare Demers Artistic

Constantin Ciosu are valoarea unei personalităţi pentru care umorul este o a doua natură. Acest tip de substanţial umor utilizează cel mai adesea ochiul interior al artistului, cu care trece uşor din zonele amăgitoare ale aparenţei, spre a ajunge la esenţial.
Inteligenţa sa mereu în alertă devine pivotul în jurul căruia,se conturează ideea viitoarei imagini,după care traseele grafice desă desăvârşesc plastic compoziţia. Nu mizează ca în cazul altora,doar pe spontaneitate, deoarece lucrările lui sunt rodul observaţiilor îndelungate, ale unei veritabile introspecţii,chiar dacă ceea ce rezultă se bazează şi pe efecte elaborate.
Esenţial în ordinea spiritului, Ciosu ascunde în fapt un gânditor cu vocaţie socială,de cetăţean al lumii care are de comunicat o opinie.
Spiritul său rafinat,echilibrul şi naturareţea fiecărui gest ţine de harul artei şi al unui umanism generos ş inteligent.
Valentin Ciucă

website link , [:en]

CIOSU_CONSTANTIN
Ciosu Constantin
Adresa: C.P. 112 cod 600420 – Bacău – România
Tel: +40723.338.013
e-mail: ciosuconstantin@yahoo.com
web:,

Drepturile omului - Human rights - 40 x 30 cm.

Human rights – 40 x 30 cm.

Prezentare Demers Artistic

Constantin Ciosu has the value of a personality for which humour nature. This substantial tipe of humor most often uses the inner eye of the artist,easily crossing the deceiving areas of appearances to reach the essential.
His constantly awache intelligente becomes the center around which the idea of the next image takes shape, after which the graphic trais comolete the composition.
He doesn’t count,like others,only on spontaneity because his work are the result of long observations,even if what follows is aiso based on elaborated effect.
Essential for the spirit,Ciosu is in fact a thinker whith a socisl vocation, a citizen of the world who has something to say.
His high-class/sophisticated spirit,the equilibrium and the naturalness of every gesture beloung to his gift of art and a generous and intelligent humanism.
Valentin Ciucă

website link , [:]