Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

adunarea generală

ANUNŢ INPORTANT

10/05/2024 |

Vă reamintim că în data 18 Mai 2024, orele 10,00, sunt invitaţi in calitate de reprezentant in Adunarea Generală la ședința Adunarii Generale a Uniunii Artiştilor Plastici din România, la sediul Universității de Arte din Calea Griviței , nr. 29, … Read More

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Uniunii Artiştilor Plastici din România

17/04/2024 |

Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Prof. univ. dr. Petru Lucaci,

în temeiul art. 15, alineatele 1),2) si 3) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România, convoacă adunarea generală anuală.

Adunarea Generală va avea loc la data de … Read More

Convocator Adunare Generală prin corespondenţă

22/08/2023 |

Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Băiculesti, nr. 29, reprezentată prin Preşedinte – Prof.univ.dr. Petru Lucaci,

În temeiul art.15 (2) si (3) din Statutul U.A.P.din România, convoacă adunarea generala prin corespondenţă, cu următoarea ordine … Read More

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA NR. 3 DIN 19 NOIEMBRIE 2022

29/12/2022 |

Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Artiștilor Plastici din România a avut loc la data de 19 noiembrie 2022, la sediul Universității Naționale de Arte din București, sect. 1, Calea Griviței nr. 28, începând cu orele 10,30. La ora primei convocări, … Read More

HOTARAREA ADUNARII GENERALE PRIN CORESPONDENTA A UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA din 15 iulie 2022

24/11/2022 |

Uniunea Artistilor Plastici din Romania (U.A.P) , persoana juridica romana de drept privat, recunoscuta ca persoana juridica de utilitate publica, prin Decretul nr. 266/1950, organizata potrivit Decretului-Lege nr.27/1990 , privind organizarea si functionarea in conditii de autonomie economica a uniunilor … Read More

Proiecte de candidatură pentru Consiliul Director al U.A.P. din România 2022 – 2027

15/11/2022 |

Au fost depuse de către artiștii plastici, membri ai U.A.P. din Romania pentru funcțiile care vor fi alese în Adunarea Generala din 19.11.2022.

Consiliul Director al U.A.P. din Romania

Pentru funcția de Președinte al U.A.P. din Romania:

Alexandru Ghilduş;

1.-Candidatura-2Descarcă … Read More

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

15/11/2022 |

CONVOCATOR – publicat la data de 18-10-2022

Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, ținând cont de prevederile Statutului Uniunii Artiștilor Plastici din România, în conformitate cu dispozițiile: – art. 15 „Adunarea Generală este organul suprem de conducere al … Read More

REZULTATELE COMISIEI DE VERIFICARE SI VALIDARE A CANDIDATURILOR

15/11/2022 |

depuse de catre artistii plastici, membri ai U.A.P. din Romania pentru functiile care vor fi alese in Adunarea Generala din 19.11.2022.

Consiliul Director al U.A.P. din Romania

  1. Pentru functia de Presedinte al U.A.P. din Romania:
  • Alexandru Ghildus;

ANUNȚ IMPORTANT

04/07/2022 |

Exprimarea votului pentru Adunarea Generală prin Corespondență se prelungește până în data de 22 iulie 2022.

Read More

Convocator Adunare Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România

02/06/2021 |

1660 din 02-06-2021

                                           CONVOCATOR

Având în vedere situația epidemiologică actuală creată de virusul SARS Cov-2 și potrivit legii care prevede, ca după încheierea exercițiului financiar, persoanele juridice au obligația întrunirii adunării generale anuale pentru a decide asupra … Read More

Convocator Adunare Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin corespondență

09/04/2020 |

CONVOCATOR

Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu sediul în București , sect.1, str. Băiculești, nr. 29, recunoscută ca persoană juridică de utilitate publica prin Decretul nr.266/1950, prin Consiliul Director, în conformitate cu art. 16, pct. 3 din Statut:

[:ro]Candidat Răzvan-Constantin Caratănase[:]

20/10/2016 |

[:ro]Motivația candidaturii :

• Sunt membru UAP din anul 2010 și în cei 6 ani de activitate am întreprins peste 50 de acțiuni culturale majoritatea sub tutela uniunii noastre. Realizările mele atât pe plan național cât și internațional (din punct … Read More

[:ro]Candidat Cristian Popa[:]

20/10/2016 |

[:ro]Viziunea:O uniune a artiștilor plastici moderna pentru o societate deschisa tuturor vârstelor și segmentelor de public.

Misiunea UAP din Romania

Realizarea si promovarea actului artistic deschis si flexibil capabil sa ofere prin:

1.oportunitati de cunoastere, educare si multiplicare a informatiilor legate de lumea artei.

Read More

[:ro]Candidat Marius Burhan[:]

20/10/2016 |

[:ro]Ceea ce mă motivează este dorința de a promova arta contemporană în țară dar și în afara țării, ca o artă a prezentului, realizată cu mijloace și teme ale prezentului, încurajarea artiștilor la început de carieră, mobilitatea culturală cu intervenții … Read More

[:ro]Candidat Călin Dan[:]

20/10/2016 |

[:ro]Uniunea Artiștilor Plastici din România se confruntă cu trei tipuri de probleme: patrimoniale, legale și de imagine.

În ceea ce privește problemele patrimoniale (sedii aflate în litigiu și / sau în degradare, lipsa unui fond de rulment adecvat, etc.) ele … Read More

[:ro]Candidat Gheorghe Dican[:]

20/10/2016 |

[:ro]Proiectul propus pornește de la premiza că noua conducere a UAP din România va trebui să schimbe total strategia în legătură cu interesele individuale şi colective ale breslei artiștilor plastici, punând în centrul atenției CREAŢIA şi CREATORUL.

De aceea, consider … Read More

[:ro]Candidat Gabriel Cojoc[:]

20/10/2016 |

[:ro]PERFORMANTĂ & EXCELENTA

prin transparentă decizională

(rezumat)

Programul de susţinere a candidaturii la funcţia de Vicepreşedinte / Membru pentru Bucureşti al Consiliului Director al U.A.P. din România, are la bază experienţa managerială şi informaţia dobândită pe parcursul a mai bine … Read More

[:ro]Candidat Neculai Băndărău[:]

20/10/2016 |

[:ro]Sunt membru al Uniunii Artiştilor Plastici din anul 1981, filiala de sculptură din Bucureşti. Cunosc foarte bine atât perioada de glorie a UAP-ului precum şi anii dificili din perioada post comunistă/ pre-democratică în care încă ne aflăm.

O să încep … Read More

[:ro]Candidat Ioana Ciocan[:]

20/10/2016 |

[:ro]

  1. PREAMBUL

Motivaţia candidaturii mele la funcţia de vicepreşedinte o reprezintă potenţialul artistic pe care UAP ul îl are în context regional. Candidez cu intenţia declarată de a continua procesul început de managementul perioadei … Read More

[:ro]Candidat Magda Carneci[:]

20/10/2016 |

[:ro]Proiect de candidatura pentru functia de vicepresedinte sau membru pentru Bucuresti in Consiliul Director al UAP

Subsemnata Magda Carneci, critic si istoric de arta, doesc sa candidez pentru o functie in viitorul Consiliu Director al UAP.

Motivatia principala pentru care … Read More

[:ro]Candidat Emilia Persu[:]

20/10/2016 |

[:ro]PROIECT DE CANDIDATURĂ

Doresc să mă implic în conducerea UAP din România ca să contribui la imbunătăţirea sistemului administrativ, a modalităţilor de promovare culturală şi de protecţie socială a membrilor săi. Menţionez că experienţa acumulată în ultimii ani ca … Read More

[:ro]Candidat Petru Lucaci[:]

20/10/2016 |

[:ro]PROIECT DE CANDIDATURĂ

PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE al UAP din ROMÂNIA

 Conf. univ.dr. PETRU LUCACI

Candidatura mea la președinția UAP din România este motivată de nevoia de a continua proiectele legate  de reforma  instituţională a organizaţiei .

Read More

[:ro]Proces Verbal al Comisiei de Cenzori pt validarea candidaturilor la C.D. al U.A.P[:]

20/10/2016 |

[:ro]Descarcă de aici Procesul Verbal al Comisiei de Cenzori pentru validarea candidaturilor pentru Consiliul de Conducere al Uniunii Artiștilor Plastici din România.[:]

Read More

[:ro]Proiecte de candidatură pentru Consiliul Director al U.A.P 2016 – 2020[:]

20/10/2016 |

[:ro]În urma întâlnirii Comisiei de Cenzori pentru validarea candidaturilor pentru Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, au rezultat următoarele candidaturi. Descarcă de aici procesul verbal al Comisiei de Cenzori.

Proiecte de candidatură pentru funcția de Președinte al UAP din … Read More