Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Cârjoi Ion[:en]Cârjoi Ion[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Cârjoi Ion
Cârjoi Ion
Adresa: Deva – jud. Hunedoara – România
Tel:
e-mail:
web:

Soţia artistului-Artist’s wife – ulei-pânză – oil-canvas – 60×80 cm
Prezentare Demers Artistic

La cei 40 de ani de activitate artistică, pictorul Ion Cârjoi dovedeşte o mare forţă creatoare, capabilă de înnoiri, de experienţe plastice dezvoltate într-un mod personal. Pentru artist natura rămâne elementul de inspiraţie primordial, urmărind însă diverse semnificaţii pline de armonie. În ordinea prezentării ei, fie cu elemente arhitecturale, arheologice sau rustice, pictorul o adaptează la un anume ritm, compoziţie sau spaţiu. Cele două teme majore abordate de Ion Cârjoi sunt peisajul şi natura statică, cu egale şi profunde viziuni metaforice, având un caracter comun: armonia şi expresivitatea coloritului, căldura si claritatea, nelipsitul accesoriu arhitectonic sau spaţial şi decorativismul care de cele mai multe ori trece dincolo de simbolic.

Dr. Doina REGHIŞ IONESCU

website link [:en]

Cârjoi Ion
Cârjoi Ion
Adresa: Deva – jud. Hunedoara – România
Tel:
e-mail:
web:

Artist’s wife – oil-canvas – 60×80 cm
Prezentare Demers Artistic

At his 40 years of artistic activity, painter John Cârjoi proves a great creative force, capable of renewal, of artistic experiences developed in a personal manner. For the artist, nature remains the primary inspiration, but having different meanings full of harmony. In order of its presentation, either architectural, archaeological or rustic, the painter adapts nature to a certain rhythm, composition and space. The two major themes approached by Ion Cârjoi are landscape and still life, with equal and profound metaphorical vision, having a common nature: harmony and expressiveness of color, warmth and clarity, habitual architectural or spatial enhancement and decoration which often goes beyond its symbolic meaning.

Dr. Doina REGHIŞ IONESCU

website link [:]