Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Candidat Gabriel Cojoc[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]PERFORMANTĂ & EXCELENTA

prin transparentă decizională

(rezumat)

Programul de susţinere a candidaturii la funcţia de Vicepreşedinte / Membru pentru Bucureşti al Consiliului Director al U.A.P. din România, are la bază experienţa managerială şi informaţia dobândită pe parcursul a mai bine de două decade, ca urmare a îndeplinirii funcţiilor de director de revistă şi agenţie de design şi publicitate.

La acestea se adaugă şi o bună cunoştere a problemelor specifice organizaţiilor profesionale, obţinută în calitate de preşedinte al Filialei Design, Bucureşti a U.A.P. din România şi membru în comitetul director al S.D.P.R.

Am participat la următoarele specializări:

1992 – Bursă de Studii în Lyon, Franţa, acordată de Ministerul Francez al Culturii. 1994 – Curs de pregătire în cadrul Simpozionului „Evaluarea Reclamelor Comerciale TV”, desfăşurat la Hamburg, Germania.

1997 – Curs de pregătire în cadrul Simpozionului „Managementul Calităţii si Marketing”, desfăşurat la Atena, Grecia.

Am fost recompensat cu următoarele Premii:

1986 – Premiul Special pentru Grafică la Concursul de Grafică din Turcia, organizat de Crucea Roşie

 • – Premiul I la Concursul de Grafică de Timbre, organizat de Poşta Română
 • – Premiul IV la Concursul Internaţional de Grafică de Timbre din Japonia.
 • – Premiul Academiei Naţionale de Artă pentru realizarea logoului
 • – Bursă „in memoriam” Ion Popa, fost profesor la Secţia Design a Academiei Naţionale de Artă.
 • – Premiul pentru Arte Vizuale acordat de CIAC – Centrul pentru Artă Contemporană, Bucureşti
 • – Premiul pentru Eficienţa Designului acordat de FRD – Fundaţia Română pentru Design

OBIECTIVE GENERALE

de dezvoltare a U.A.P. în perioada 2012-2016

 • Construirea unui complex de 50 ateliere noi, cu spaţii de prezentare si galerie inclusă în partea nord, în zona autostrazii Bucuresti-Ploiesti, ce vor fi închiriate membrilor U.A.P. pentru realizarea proiectelor artistice, în condiţii clare si transparente si pe o perioadă determinată.
 • Igienizarea si renovarea Combinatului Fondului Plastic – repararea acoperişului, asfaltarea căilor de acces, asigurarea pazei, creşterea veniturilor din exploatarea spaţiilor existente, diversificarea producţiei.
 • Dezvoltarea capacităţii U.A.P. de accesare atât a finanţărilor pentru proiecte culturale si editoriale, cât si pentru cele de modernizare si de dezvoltare a capacităţilor de producţie.
 • O relaţie mai strânsă cu autorităţile publice, în general si în mod special cu instituţiile reprezentative pentru domeniul de interes al U.A.P. – Ministerul Culturii / AFCN / ICR.
 • Semnarea unui protocol cu Primăria Capitalei si Primăriile de Sector pentru implicarea U.A.P. în proiectele noi de amenajare a spaţiilor publice si în reabilitarea imobilelor vechi de patrimoniu.
 • Acordarea de facilităţi pentru organizarea expoziţiilor internaţionale, tarife reduse pentru delasarea în străinătate a unor grupuri mai largi de membri U.A.P. pentru participarea la târguri de artă, conferinţe sau simpozioane.
 • Promovarea mărcii „Fondul Plastic” – proiect de care m-am ocupat pesonal înregistrând marca la OSIM în contul U.A.P – prin realizarea unei platforme de vânzare online a lucrarilor de serie mică sau unicat.

COJOC GABRIEL-DECEBAL

Membru al U.A.P. din România, Preşedinte Filiala Design, Bucureşti[:]