Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Candidat Călin Dan[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]Uniunea Artiștilor Plastici din România se confruntă cu trei tipuri de probleme: patrimoniale, legale și de imagine.

În ceea ce privește problemele patrimoniale (sedii aflate în litigiu și / sau în degradare, lipsa unui fond de rulment adecvat, etc.) ele nu se vor putea remedia fără o schimbare de imagine. Spun aceasta în ideea că UAPR este o instituție care necesită o analiză structurală pe sistem de audit, și în paralel cu aceasta necesită asistență juridică competentă. Pentru ambele este nevoie de angajarea pro bono a unor firme specializate de prestigiu, care nu pot fi cointeresate decât în măsura în care UAPR își îmbunătățește imaginea publică.

Cheia acestei transformări de imagine stă în intensificarea comunicării și în creșterea coeziunii profesionale, care ar duce împreună la un sentiment de identitate profesională crescută, la un sentiment de apartenență la o comunitate mai puternică. Este imperios necesar astfel ca legăturile între uniunile din teritoriu, respectiv între acestea și UAPR să fie permanente și concentrate pe aspecte strategice de interes comun. Soluțiile sunt de trei feluri: comunicare online, printr-o combinație de web site și pagini facebook; comunicare off-line, prin întâlniri periodice între membrii UAP cu răspunderi administrative și de reprezentare; crearea de evenimente reprezentative la nivel regional și național.

Candidatura mea la conducerea UAPR se referă tocmai la rolul pe care, prin experiența acumulată atât în domeniul management-ului cultural cât și în cel al companiilor media, pot să îl joc în construirea acestei coeziuni profesionale dătătoare de identitate. Intenționez în acest sens să lucrez la crearea unui departament de comunicare internă și externăal UAPR, cu ramificații în toate birourile din teritoriu, care să permită o circulație rapidă a informațiilor de interes profesional și administrativ. De asemenea, voi propune diversificarea activităților revistei “Arta” în sensul creerii unui buletin lunar de informare on-line și off-line, asupra activităților membrilor UAP, asupra expozițiilor deschise în toată țara și în străinătate, publicație care va furniza și informații utile despre burse, ateliere de creație, rezidențe artistice, evenimente internaționale cu participare jurizată, servicii specializate pentru artiști etc.

Mai departe, îmi propun să reiau în cadru organizat vizitele în teritoriu, la atelierele și la spațiile de creație și expunere ale artiștilor, în grupuri mixte de critici și jurnaliști de artă din diverse generații. Aceste călătorii de studiu și informare vor ajuta la creșterea coeziunii despre care scriam mai sus, și vor crea un sentiment de apartenență care lipsește în acest moment în UAPR. Rezultatul concret al acestor vizite va fi prezen’a activit[‘ilor UAPR pe diverse platforme media, precum și realizarea unei serii de publicații publicate sub egida UAPR: Pentru aceste acțiuni se vor identifica fonduri din surse bugetare (Administrația Fondului Cultural Național), din fonduri locale și din sponsorizări.

O ultimă sugestie se referă la necesitatea organizării Salonului Național al Artelor. Cu periodicitate anuală, desfășurat sub formă de festival care va ocupa toate spațiile expoziționale importante din București, Salonul Național va fi un eveniment fără jurizare prealabilă, menit să ofere o platformă generoasă tuturor creatorilor din cultura vizuală a momentului care participă la viața UAPR. Juriul internațional al Salonului se va întruni pentru deciderea și decernarea în cadru festiv a premiilor. Lucrările premiate vor putea intra în patrimoniul statului.

Toate aceste măsuri trebuie încadrate în contextul mai larg al unui efort pe plan organizatoric, legal și administrativ, de asanare a datoriilor acumulate, de reglare a aspectelor nerezolvate în planul patrimonial, de creștere a eficienței exploatării sediilor existente, etc. Din punctul meiu de vedere, o conducere colegială coerentă, cu răspunderi individuale sectoriale, în care fiecare își aduce aportul pe domeniile sale de competență, este o formulă nu doar viabilă, ci inevitabilă pentru ameliorarea statutului membrioor UAPR.

Cu stimă,

Călin Corneliu Dan[:]