Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/06/2024

Scroll to top

Top

Camera timpului meu @ Deva

Camera timpului meu @ Deva
Nistor Laurențiu

Expoziția artistului Liviu Nedelcu „Camera timpului meu” se deschide la Galeria Națională de Artă din Deva

La invitația Consiliului Județean Hunedoara, expoziția personală a artistului Liviu Nedelcu „Camera timpului meu” se deschide luni, 18 aprilie 2022, ora 17:00, la Galeria Națională de Artă, Deva. Liviu Nedelcu expune lucrări în medii care variază de la pictură la obiect cotidian, realizate în perioada 2017 – 2022.

”Departe de a fi expresia unui demers deconstructiv, gestul liber are în pictura lui Liviu Nedelcu o funcție spațială constructivă. Desfășurate pe suprafețe orizontale autonome ori grupate ca diptice sau triptice, situație în care se articulează din ansambluri de suprafețe verticale, compozițiile păstrează aparența spontaneității, dar se integrează discursului mai complex, a cărui deschidere semantică urmărește sensul dincolo de armoniile cromatice sau de tensiunea orientării traseelor dinamice.

Libertatea, ca esențială condiție a creației, înseamnă pentru Liviu Nedelcu, mai mult decât dinamismul gestual, opțiunea între vocabularul figurativ, stăpânit cu aceeași siguranță și dezinvoltură, și cel abstract gestual, care se află acum în centrul preocupărilor sale, fără a exclude în mod radical alte opțiuni. Chiar ciclurile ce abordează tematici complexe sau reprezintă elemente de context, sintagme obiectuale, teme tradițional figurale, sunt hibridate cu elemente gestuale, legitimându-se stilistic în același câmp problematic al imaginii dinamice, aportul nivelului gestual, al intruziunilor dinamic libere, gestuale, fiind și cel de a da extensie spațiului limitat de exigențele compoziției figurative.

Tendința actuală este însă de a centra compoziția printr-o pată cel mai frecvent informală, din care pornesc traseele gestului sau spre care gravitează mișcarea, și, din ce în ce mai des, gestul impulsiv este substituit de trasee cu duct controlat, care subliniază o pată sau un semn, iar petele informale tind să devină forme cu identitate geometrică, nu riguros conturate, principiul picturalității rămânând operant, chiar dacă petele devin (uneori)) triunghiuri, pătrate, sau forme circulare.

O identitate și mai spectaculos specializată dobândește traseul gestual prin tensiunea spre semn, în special pentru discursul textual, litera/cifra ca element particular al discursului scris, inserată în imagine, depășind aportul formal, decorativ, contribuția esențială fiind creșterea potențialului semnificării, fără a se distanța de oferta gestualismului, cu disponibilitatea sa pentru diferitele investiri cu sarcina grafiei textuale, și deci cu calitatea de vehicul al semnificației suplimentare celei plastice, sau rămânând în arealul relațiilor formale/picturale prin substituirea traseului spontan dinamic cu pata informală sau chiar în formă relativ definită geometric și simbolic.

Arta informal – gestuală poate părea că și-a epuizat potențialul inovator și chiar de a aspira la o complexitate a mesajului după ce a abandonat prima sa învestire ca protest politic împotriva distrugerii realității, după experimentul nuclear de la Hiroșima, renunțând la rolul de avanpost al ecologismului, pentru a se legitima printr-un estetism autosuficient. Demersurile din ultimele cicluri gestual – informale ale lui Liviu Nedelcu, ca și ale altor pictori, explorează încă potențialul abstracționismului liber, expresionist fără dramatism și mai curând vitalist atunci când primește o povară afectivă. Opțiunea cromatică pentru suprafețe de fond deschise la culoare, deseori albe, și culori tranșante, strălucitoare, dar cu dominante de trasee în negruri colorate dens, contribuie la complexitatea informației vizuale și suplimentează semnificația ansamblului compozițional și a mesajului dincolo de armonia vizuală.” (Alexandra Titu, istorică de artă)

Focșani, Președinte Uniunea

15. 04. 2022 Artiștilor Plastici Vrancea Conf. Univ. dr. Liviu Nedelcu