Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Butnaru Mihai[:en]Butnaru Mihai[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

BUTNARU_MIHAI
Butnaru Mihai
Adresa: Str. Cornisa Bistritei nr. 26, sc. B, ap.14 – Bacău – România
Tel:
e-mail:
web:
Prezentare Demers Artistic

Un autoportret de la vârsta maturităţii depline ne înfăţişează un personaj care a avut întotdeauna raporturi cordiale cu spiritul artei moderniste. În expresia propriului chip nu face economie de culoare, de spontaneitate şi nici nu zăboveşte prea mult autoevaluându-se. Artistul Mihai Butnaru are farmec şi c hipul său exprimă jovialitatea unui creator liber de orice adeziuni la un curent artistic sau la altul. Este impresionist, deoarece aşa s-a născut şi are în consecinţă , autenticitate. Francheţea este , desigur , o trăsătură de caracter şi loialitatea de asemenea. În peisaj are parcă o sfială protectivă, pare mai studiat şi mai temperat chiar dacă, cu o0 notă tonală mai joasă, nu diminuează tensiunea unei bucurii. Câmpul roşu, de pildă sugerează că natura dă în clocot, atât este de înaltă reacţia la motiv. Oul roşu subliniază deplasarea către simbolic prin imagine privitorul privitorul având acces la o dublă conotaţie creştină. Geneza şi Învierea. Nici tentaţia sculpturii nu l-a ocolit şi Marele Ştefan, credibil în ordinea viziunii şi al execuţiei plastice. a devenit simbol al măreţiei şi cutezanţei la intrarea unei şcoli omonime din Bacău…

website link , [:en]

BUTNARU_MIHAI
Butnaru Mihai
Adresa: Str. Cornisa Bistritei nr. 26, sc. B, ap.14 – Bacău – România
Tel:
e-mail:
web:
Prezentare Demers Artistic

A Self-Portrait at the age of full maturity prezents us a caracter that always had cordial reports with the spirit of the impresionistic art. In the expresion of his own face does not make colour and spontaneity saving and he does not linger too much with the self-appreciation. The artist Mihai Butnaru has charm and his face expresses the cheerfulness of a creator free of an artistic curent or another. He is impressionistic, because he was born like thid and consequently hy has authenticity. The sincerity is, of course, a character feature and the loyality also. In the landscape he seem to have a protective shyness, he seems morestudied and more tempered even if, with a lower tonal note, he does note diminish the tension of a gladness. The Red Field, for exemple, suggests that nature begins to boil , this being the high reaction at the motiv. The Red Egg undelines the movement towards symbolical, by the image the viewar having the access to a double Christian connotation , The Genesis and The Ressurection. Neither the sculpture temptation has avoided him and the Great Stefan, credible in the order of vision and of plastic execution , has become the symbol of grandeur and courage at the entrance of an homonymus scool…

website link , [:]