Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 29/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Budurean Ovidiu Cornel[:en]Budurean Ovidiu Cornel[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Ovidiu Budurean
Budurean Ovidiu Cornel
Adresa: Bdul Ştefan cel Mare Nr 130 Bloc AN 41 Ap 21, Oradea – România
Tel: +40259 243 213, +40751 241 907
e-mail: tatiana_cdm@yahoo.ca

web: ,

Cele trei gratii

Cele trei gratii

Prezentare Demers Artistic

“În scurtul răstimp de la terminarea facultăţii, Cluj 1976, şi până acum, Ovidiu Budurean, elev al lui Paul Sima, pare să fi încercat mai multe tentaţii, mai multe maniere de a picta, adesea simultane, uneori combinându-se, în interiorul unei evidente dotări întru picturalitate. Orchestraţii savante şi complicate de griuri calde, lucrările desfăşoară arabescuri de intensităţi cromatice vii, în cadrul bine respectat al unui figurativism discret susţinut de o materie picturală bogată ce transformă obiectele şi cadrul static în adevărate personaje individualizate ale unei drame plastice consumate numai în şi prin culoare. Picturalitatea caldă, hrănită, rafinată, complexitatea compoziţională, această ultimă fază pictorului ni se pare cea mai împlinită, o cale fertilă.”

MAGDA CÂRNECI, 1984

website link: ,

[:en]

Ovidiu Budurean
Budurean Ovidiu Cornel
Adresa: Bdul Ştefan cel Mare Nr 130 Bloc AN 41 Ap 21, Oradea – România
Tel: +40259 243 213, +40751 241 907
e-mail: tatiana_cdm@yahoo.ca

web: ,

Cele trei gratii

Three Graces

Prezentare Demers Artistic
‚Short time after graduating the college, Cluj, 1976, and until now, Ovidiu Budurean, student of Paul Sima, seems to have tried several temptations, several ways to paint, usually simultaneous, sometimes combined among themselves, inside an obvious endowment into picturality. Prodigious and difficult orchestrations of warm greys, the paintings present arabesques of vivid chromatic intensities, within the well-respected frame of soft figurativism sustained by a rich painterly form which transforms the objects and the static frame in real characters of a pictural drama consumed only in and through color. The warm, feeded, smooth picturality, the complexity of the set up, this last phase of the painter seems the most fulfilled, a fertile way.’

MAGDA CÂRNECI, 1984

website link: ,

[:]