Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Bucur Ioan Nicolae[:en]Bucur Ioan Nicolae[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Bucur Ioan Nicolae
Bucur Ioan Nicolae
Adresa: Str. Revoluţiei din Decembrie nr.15 / 9, Miercurea – Ciuc – România
Tel:+40752 070 425; +40266 372 817
e-mail: b.ioannicolae@yahoo.com

web: ,

Foto

Prezentare Demers Artistic

Martori ai unui univers deschis

I-am urmărit pe artiştii participanţi la recenta ediţie a Taberei FREE CAMP într-o sinceră şi elegantă confruntare, avându-i ca parteneri pe SPATIUM şi pe TEMPUS. În primul se mişcau radiind pe x dimensiuni, ţintind etapele „ înaintării”, prin celălalt îşi pregăteau „fazele” pârguirii viitoarelor roade.
Ceea ce s-a întreprins aici, timp de 12 zile, este o realitate a individului, a fiinţei fiecăruia, a stării creatoare, ce poate fi verificată prin lucrările selectate, dăruite de autori şi expuse publicului larg. Sesizăm viziunile şi energiile lăuntrice aşezate în armonii cro- matice, compoziţii în care luminile şi umbrele îşi găsesc lăcaşele de ritm, linişte ori agitaţie. Întâlneşti şi creaţii încărcate de căutări spirituale, acele arderi interioare, care se cer descoperite, „experimente” structurale şi vizionare, judecăţi tumultoase şi chiar provocări metamorfozate de nelinşti, întrebări, răspunsuri pentru civilizaţia noastră.
Tematica liberă a permis o descătuşare a imaginaţiei şi fanteziei, o „intrare” sau „ieşire” în/din acea energie ancestrală, care se mai păstrează biologic şi spiritual pe această planetă. Iată de ce în fiecare lucrare este prezentă lumina şi armonia, natura şi fiinţa umnă permiţându-le autorilor regăsirea „miracolului”, a echilibrului lăuntric.
Lucrărilor uşor inteligibile, se adaugă cele care se bazează mult pe sugestie, pe mister, dorind parcă să „ sporească a lumii taină”.Trăiesc cu impresia că artiştii noştri pictează şi vise, reamintindu-ne de vorba străveche: Omul „făuritor de gânduri” a fost lăsat să creeze şi să se autocreeze.

Dr. Nicolae Bucur

website link: ,

[:en]

Bucur Ioan Nicolae
Bucur Ioan Nicolae
Adresa: Str. Revoluţiei din Decembrie nr.15 / 9, Miercurea – Ciuc – România
Tel:+40752 070 425; +40266 372 817
e-mail: b.ioannicolae@yahoo.com

web: ,

Foto

Prezentare Demers Artistic

Witnesses of an open universe

I have followed the participant artists of the recent edition of FREE CAMP in an honest and elegant confrontation, having as their partners SPATIUM and TEMPUS. In the first one they were moving in x directions, heading forward, in the second one they were preparing to
show their future crops.
What has been going on in the past twelve days is a reality of the individual, of the
essence of each artist, of the creating spirit, which can be checked in the selected works that the authors offered to the large public. Their visions and energies are settled in chromatic harmonies, in compositions in which the lights and shadows appear in rhythmic cadences of silence or agitation. We can also find creations loaded with spiritual searches, that interior burning which requires discovery. They are structural and visionary “experiments”, questions and answers given to our civilization.
The freedom in themes allowed for a freedom of imagination and fantasy, and
“entry” or “way out” into/from that ancestral energy which is still biologically and spiritually
present on this planet. This is why in each work of art we can see light and harmony,
nature and the human being, allowing the authors to find the “miracle”, the inner balance
again.
Next to the works easily intelligible we can find those based more on suggestion,
on mystery. I have the feeling that our artists also paint dreams, reminding us of the old
saying: man was allowed to create and to re-create himself.

Dr. Nicolae Bucur

website link: ,

[:]