Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Bienala Naţională de Artă Plastică “Lascăr Vorel” @ Piatra Neamț

Bienala Naţională de Artă Plastică “Lascăr Vorel” @ Piatra Neamț
Nistor Laurențiu

PIATRA NEAMŢ – Ediţia a XVI-a 2019

REGULAMENT

ORGANIZATORI:

FundaţiaVorel Piatra Neamt cu sprijinul logistic al  Complexului Muzeal Judeţean Neamţ – Muzeul de Artă Piatra-Neamţ şi al U.A.P. – Neamţ.

CATEGORII

Pictură, grafică şi sculptură mică.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Sunt invitaţi să participe artişti plastici membri ai U.A.P. din România şi tineri absolvenţi ai universităţilor de artă.

Fiecare invitat poate participa cu maximum 2 (două) lucrări de pictură, grafică şi sculptură mică.

Lucrările de pictură şi grafică vor avea dimensiunea maximă de 100 cm., sistem de agăţare şi etichete cu datele de identificare şi de contact ale autorului şi filialei.  Lucrările de sculptură vor avea dimensiuni maxime de 60 cm.

Nu vor fi admise ca exponate: lucrări realizate prin tehnici şi mijloace digitale, print-uri, fotografii etc., lucrări de artă decorativă.

Lucrările vor fi expediate, prin curierat, fiind ambalate corespunzător şi neapărat însoţite de ”Formularul de participare” (anexat la prezentul regulament). Lucrarile trebuie sa aiba sistem de prindere iar pe verso , lipita de catre artist, in coltul stanga-jos, eticheta continand datele identificarii acesteia. Completarea etichetelor, precum si a formularului de inscriere se va face cu litere majuscule.

Prin completarea formularului, artistul acceptă necondiţionat prezentul regulament iar nerespectarea acestuia poate avea ca efect neselectarea lucrărilor. Datele din formular vor fi utilizate in catalogul expozitiei.

O condiţie a participării este ca organizatorii să fie liberi să folosească oricare dintre reproduceri pentru a promova expoziţia, pentru realizarea catalogului şi în scop educaţional.

PREMII:

Lucrările expuse în cadrul bienalei vor fi jurizate de specialişti în domeniu care vor acorda:  “Marele Premiu”, premiile principale în cadrul fiecărei categorii şi alte premii speciale.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul organizatorilor, finanţatorilor şi sponsorilor.

Fiecare expozant nominalizat va primi o diplomă de nominalizare care va însoţi lucrările returnate.

Se va tipari un catalog ce va contine reproduceri dupa lucrarile premiate, nominalizate / cate o reproducere a unei lucrari a fiecarui artist prezent in expozitie. 

PREDAREA, RETURNAREA LUCRĂRILOR:

Artiştii din ţară vor trimite lucrările prin curierat (de preferinţă Fan Courier), exclus prin poştă, până la data de 14.oct.2019, data livrării, la adresa instituţiei:

Muzeul de Artă

Piaţa Curtea Domnească, nr.1

Piatra-Neamţ

tel: 0233 216808

Artiştii din Piatra-Neamţ vor preda lucrările la adresa menţionată mai sus până la aceeaşi dată limită.

Costul trimiterii lucrărilor va fi suportat de fiecare participant.

Fiecare lucrare va fi returnată în ambalajul expeditorului prin curierat iar costul returnării  va fi suportat ramburs de fiecare participant.

Participanţii sunt rugaţi să folosească adrese de returnare din localităţi deservite de firmele de curierat.

Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor trimise prin curierat.

Lucrările selectate pentru a fi prezente în expoziţie nu pot fi returnate/ridicate înainte de închiderea acesteia.

Lucrările vor fi returnate şi/sau ridicate de participanţi în cel mult două luni de la închiderea expoziţiei.                                

ALTE PRECIZĂRI:

           Având în vedere prevederile Regulamentului European privind protecţia datelor personale, intrat în vigoare la 25 mai 2018, Fundatia « VOREL » vă solicită acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pe durata raporturilor de colaborare.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a reproduce şi publica , fara plata, lucrările participante la expoziţie în scop de informare, educational, promoţional.

Organizatorii nu îsi asumă răspunderea pentru datele înscrise de artist în formularul de participare.

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR:

Vernisajul expoziţiei şi festivitatea de premiere vor avea loc vineri, 25.oct.2019, ora 17, la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ.

    Relaţii suplimentare se pot obţine de la:Maria Huminiuc, coordonator proiect, Tel: 0722252574.

Va asteptam si va asiguram respectul si consideratia noastra!

Elena Ionescu                                                                          Maria Huminiuc

Presedinte                                                                            Coordonator proiect

FundaţiaVorel

Tel: 0722 34 72 33                                                                 Tel: 0722 25 25 74

       E-mail: elena.ionescu0720@yahoo.com             E-mail: maria.huminiuc@gmail.com

ANEXA 1

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

                 Subsemnatul…………………………………..,CNP…………………………,domiciliat în …………………………………….., str………………………………………………, nr. ….., et. ….., ap. ….., tel.mobil ………………………, E-mail: …………………………, ca participant/ă la expozitia “Bienalei Naţionale de Artă Plastică “Lascăr Vorel” PIATRA NEAMŢ – Ediţia a XVI-a  2019”, îmi dau acordul pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în interesul proiectului, date cuprinse în Formularul de inscriere (Anexa 2). Datele vor fi tratate confidential in conformitate cu prevederile Directivei CE195/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, transmisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004.

             Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate corespund cu realitatea. 

Nume şi prenume:

…………………………

Semnătura,

Data:……………………….

                                                                                                  ANEXA 2                                                                                                   Bienala Nationala de Arta Plastica “Lascăr Vorel”

PIATRA NEAMT – Ediţia a XVI-a  2019

FORMULAR DE inscriere

Data limită de înscriere este 15 octombrie 2019

A se completa cu litere de tipar.

Baraţi spaţiile necompletate.

NUME:…………………………………………………………………………………………………………….

PRENUME:………………………………………………………………………………………………………

DATA NAŞTERII:……………………………..LOCUL NAŞTERII:…………………………………

ADRESĂ:…………………………………………………………………………………………………………

COD POŞTAL:…………………………… LOCALITATEA:…………………………………………..

ŢARA:……………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON:…………………………………………………….FAX:…………………………………………

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………….

ADRESĂ DE RETURNARE (*) …………………………………………………………………………

COD POŞTAL:……………………………LOCALITATEA:…………………………………………..

ŢARA :……………………………………………………………………………………………………………..

TITLUL LUCRĂRII:………………………………………………………………………………………….

DIMENSIUNI: ……………..H x ……………..L x ……………….l (în centimetri)

MATERIALELE UTILIZATE:……………………………………………………………………………

TEHNICA UTILIZATĂ:…………………………………………………………………………………….

Taxa de participare, de 100 RON, am trimis-o odată cu lucrările prin acelaşi serviciu de curierat.

Prin prezentul formular îmi dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise în scopul promovării expoziţiei.

Data: ……../……../………                                              Semnătura:

(*) se completează în cazul în care se doreşte returnarea la altă adresă decât cea menţionată mai sus