Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ „NICOLAE TONITZA”, ediția a IV-a

Nistor Laurențiu

Regulament de participare la expoziția-concurs

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ CONTEMPORANĂ „NICOLAE TONITZA”, ediția a IV-a,

13 mai-15 iunie 2022

Tema: REVERBERAȚII PLASTICE

Organizatori: Consiliul Județean Vaslui, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Primăria Municipiului Bârlad

Partener: Uniunea Artiștilor Plastici din România

Contextul organizării

Lumea artelor și a muzeelor pot contribui la omagierea, așa cum se cuvine, a tuturor marilor personalități ale țării, care au contribuit și contribuie la mai buna cunoaștere a valorii și talentului acestui popor. Una din marile personalități ale României, care a marcat evoluția artei românești este, fără îndoială, pictorul Nicolae Tonitza. Născut la Bârlad, la 13 aprilie 1886, viitorul mare artist s-a format la Școala de Arte Frumoase din Iași, studii continuate, mai apoi, la școli de prestigiu, cu mari profesori la München și Paris. Încă din timpul vieții artistul bârlădean s-a bucurat de prețuirea criticilor de artă, dar și a colecționarilor și publicului interesat de artă. Dorința de a face ca domeniul artelor să fie cât mai vizibil și apreciat, l-au determinat pe marele pictor să se implice, fără rezerve, în promovarea vieții artistice românești.

Plecând din Bârlad, în lumea atât de complexă și de multe ori complicată a artelor, am considerat că este de datoria noastră să promovăm imaginea acestui mare artist. Organizarea Bienalei la Bârlad ilustrează tocmai dorința de a păstra vie în conștiința conteporanilor contribuția pictorului la dezvoltarea și mai buna cunoaștere a culturii românești, în general, a artelor plastice în special

Condiții de participare

• pot participa toți artiștii care sunt membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, Republica Moldova, precum și artiști profesioniști din alte țări ale lumii;

• fiecare artist poate participa doar cu o lucrare a cărei dimensiune minimă acceptată va fi de 80 × 80 cm. și maximă de 100 × 100 cm. Se admit lucrări de pictură și grafică, iar acestea trebuie să fie realizate în intervalul cuprins între a doua jumătate a anului 2021 și prima parte a anului 2022.

Preselecția: în perioada 15 februarie – 20 martie 2022, fiecare participant urmând a trimite imaginea lucrării propuse pe adresa de e-mail bienalatonitza2022@gmail.com. Imaginea trebuie să fie format JPG, 300 dpi, dublată de informații legate de datele tehnice: numele și prenumele autorului, titlul lucrării, tehnica abordată, dimensiunea și anul execuției.

• Artiștii participanți selectați pentru etapa finală vor fi anunțați pe e-mail pe data de (1 aprilie 2022). Comisia de jurizare va fi formată din artiști plastici și critici de artă recunoscuți în țară și străinătate.

Predarea lucrărilor se va face în intervalul 5 – 25 aprilie 2022, pe adresa Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad, str. Vasile Pârvan nr. 1, loc. Bârlad, jud. Vaslui.

• Artiștii care doresc să-și expedieze lucrările prin firme de curierat rapid trebuie să-și ambaleze corespunzător lucrările, pentru a nu fi deteriorate în timpul transportului și pentru a putea fi reambalate și returnate la sfârșitul expoziției. Organizatorii nu-și asumă responsabilitatea pentru deteriorarea lucrărilor trimise prin poștă, dacă aceste daune sunt constatate la primire. Costul trimiterii și returnării lucrărilor va fi suportat de către fiecare participant.

• lucrările trebuie să fie înrămate, prevăzute cu sistem de prindere și cu date de identificare (respectiv, numele și prenumele autorului, titlul lucrării, tehnica abordată, dimensiunea și anul execuției). Comisia de jurizare a lucrărilor își păstrează dreptul de a respinge lucrările ce nu sunt în tema stabilită, nu au calitate artistică sau sunt neglijent prezentate.

• Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 13 mai 2022, ocazie cu care se vor anunța și câștigtorii.

• Se vor acorda premii în bani pentru câștigători și diplome pentru participanții la cele două secțiuni, respectiv pictură și grafică. La cele două premii se va adăuga un al treilea, pentru cea mai bună lucrare a unui tânăr artist. Lucrările premiate vor intra în patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad. Premianții urmează a fi invitați, de către organizatori, pentru acordarea distincțiilor cu prilejul vernisării expoziției, pe 13 mai 2022, eveniment care va fi însoțit și de alte manifestări culturale.

• Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, în scopul promovării expoziției, fără plată către autor,

Taxa de participare: 100 lei. Suma va fi depusă în contul R044TREZ65721G330800XXXX; CUI 4446465 .

• Va fi editat un catalog, fiecare participant urmând a intra în posesia unui exemplar.

Atenție. Menționăm că nerespectarea cerințelor de mai sus duce la excluderea din concurs.

• Contact: tel 0235421691; 0335404746; 0741065208

Bârlad, Director,

17 11 2021 dr. Mircea Mamalaucă