Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Baran Mihnea[:en]Baran Mihnea[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

BARAN_MIHNEA
Baran Mihnea
Adresa: Bacău – România
Tel: +40749.890.844
e-mail: pittoremihnea@yahoo.com, mihneabaran@yahoo.com

Myster  nr.1 - tehnică  mixtă - hârtie -  paper

Myster nr.1 – tehnică mixtă – hârtie – paper

Prezentare Demers Artistic

Mihnea Baran, pictor și grafician cu resurse reale de exprimare personalizată, reține atenția celor care îi urmăresc evoluția prin modul aplicat al dialogului cu vizibilul și cu el însuși. Motivele picturii și graficii sale trec lejer de la interpretarea surselor realului pe care le fructifică deopotrivă în expresii grafice sau picturale. Muzeograful de la Muzeul de Artă din Bacău, slujindu-i pe cei care au marcat convingător creativitatea acestui spațiu, are destule valențe libere pentru propria sa definire în plan uman și artistic.
În ansamblu, expoziția ieșeană vădește performanța unui virtuoz al liniei și un cavaler ale sugestiei subtile și nuanțate. Mihnea Baran are în expresia grafică tonalitatea unui tenor, în timp ce în pictură timbrul vocal este acela al unui bariton. Asocierea terminologiei muzicale în cazul unui plastician veritabil nu este deloc întâmplătoare. Cine are ochi de văzut și urechi de auzit va sesiza, fără echivoc, că prin linie inventăm lumea, iar prin muzică și culoare îi dăm un sens…

Valentin Ciucă (art critic), Iassy, 2012

website link www.mihneabaran.wordpress.com, www.mihneabaran.wix.com/mihneabaranphotoart[:en]

BARAN_MIHNEA
Baran Mihnea
Adresa: Bacău – România
Tel: +40749.890.844
e-mail: pittoremihnea@yahoo.com, mihneabaran@yahoo.com

Myster  nr.1 - tehnică  mixtă - hârtie -  paper

Myster nr.1 – tehnică mixtă – hârtie – paper

Prezentare Demers Artistic

Mihnea Baran, painter and graphic artist with tangible resources of personalized expression, catches the attention of those who chase up his evolution throughout his applied course of dialogue with the visible and with himself. His painting and graphic motifs derive of a very loose manner from the interpretation of reality`s sources, which he fructifies as expressions of thought in his artwork. The museograph from the Art Museum of Bacau, serving the ones who marked this environment`s creativity of a convincing manner, has enough potential to define himself artistically and personally
Alltogether, the exhibition shows the performance of a virtuoso of the line, and the chavalier of textured and subtle suggestions. Mihnea Baran has in the graphic expression the tone of a tenor, while in painting his vocal tone is that of a baritone. The association of the musical terminology in the case of a plastic artist is not at all random.those who have eyes to see and ears to hear will notice, without a doubt, that through line we invent the world and through colour we give it a meaning.”

Valentin Ciucă (art critic), Iassy, 2012

website link www.mihneabaran.wordpress.com, www.mihneabaran.wix.com/mihneabaranphotoart[:]