Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

Balea Maria

Nistor Laurențiu

[:ro]

BALEA MARIA
Balea Maria
Adresa: P-ta Sârbeasca, nr. 7-8, ap. 17, Arad – România
Tel: +40744.119.377
e-mail: mariabalea7@gmail.com

Here Now - tehnică mixtă-pânză - mixed - media on canvas  - 90 x 90 cm.

Here Now – tehnică mixtă-pânză – mixed – media on canvas – 90 x 90 cm.

Prezentare Demers Artistic

,,… Plasticitatea picturilor semnate de Maria Balea constă în combinarea inventivă şi nimerită a elementelor, motivelor, fragmentelor, texturilor şi petelor de culoare. Lucrările surpind mai ales prin stratificarea ingenioasă şi rafinată a secţiunilor cromatice, structurilor optice, prin bogăţia nuanţelor, precum şi prin varietatea semnelor plastice aflate tocmai în curs de coagulare, cristalizare şi apariţie. Artista plastică, care trăieşte şi lucrează în municipiul Arad, recurge cu predilecţie la forme, componente şi elemente esenţializate, simple şi reţinute, pe care le manevrează economic, cu o debordantă siguranţă, precum şi la o paletă cromatică restrânsă, laconică, uşor estompată, cu acorduri fine, discrete. Cadenţele coloristice, conexiunile structurilor sunt însă administrate şi orchestrate simfonic, decelate în nuanţe şi tonuri elevate, multiple. Maria Balea demonstrează un simţ cromatic sensibil la armonie, dar nu se fereşte nici de unele alăturări mai îndrăzneţe, surpinzătoare. Cunoaşte bine gramatica formelor, lucru ce-i permite, să pună pregnant şi convingător în valoare forţa de sugestie ale compoziţiilor.
Imagistica originală şi elaborată a Marei Balea îşi caută şi îşi găseşte amplitudinea în relaţionările metaforice şi simbolice contextuale, când structura şi informul, liniarităţile, elementele compoziţionale, respetiv griurile, verniluri, brunurile, oranjurile, albastrurile stinse sau coapte ating coardele unor afectivităţi subtile. Maria Balea îşi înfăţişează universul de gândiri şi sentimente gravitând mai ales în jurul noţiunii de timp, însă un timp reţinut ca exenţialitate sugestivă a istoriei cernute deopotrivă prin memorie, revocare şi uitare…’’
János Szekernyés, Art critic
President of the U.A.P, Timisoara section

website link http://internationalartistsnetwork.ning.com/profile/mariabalea[:en]

BALEA MARIA
Balea Maria
Adresa: P-ta Sârbeasca, nr. 7-8, ap. 17, Arad – România
Tel: +40744.119.377
e-mail: mariabalea7@gmail.com

Here Now - tehnică mixtă-pânză - mixed - media on canvas  - 90 x 90 cm.

Here Now – tehnică mixtă-pânză – mixed – media on canvas – 90 x 90 cm.

Prezentare Demers Artistic

,,…The plasticity of the paintings signed by Maria Balea consists in the inventive and successful combining of elements, patterns, fragments, textures and colour stains. The paintings surprise us especially by the ingenious and refined stratification of the chromatic sections, of the optical structures, by the richness of shades, as well as by the variety of the plastic signs in their way to coagulate, crystallize and appear. The artist, who lives and works in Arad, appeals mostly to essential, simple and discreet forms, components and elements, which she handles economically, with an overflowing confidence, as well as to a limited chromatic palette, laconic, slightly blurred, using a discreet, delicate harmony. The rhythm of the colours, the connexions between the structures are managed and orchestrated in a symphonic manner, separated in multiple and elevated shades and tones. Maria Balea shows a chromatic sense sensible to harmony but she doesn’t avoid bold or surprising associations. She knows well the grammar of forms and this allows her to emphasize strongly and in a convincing manner the suggestive force of her compositions…”

János Szekernyés, Art critic
President of the U.A.P, Timisoara section

website link http://internationalartistsnetwork.ning.com/profile/mariabalea[:]