Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Balazsi Ludovic Robert[:en]Balazsi Ludovic Robert[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

BALAZSI LUDOVIC ROBERT
Balazsi Ludovic Robert
Adresa: Str.Uniri, nr. 12A, ap. 62, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40742.994.746
e-mail: ludovic_art@yahoo.com

Long way home - ulei - pânză - oil - canvas - 100 x 80 cm.

Long-way-home-ulei-pânză-100-x-80-cm.

Prezentare Demers Artistic

Interferenţele şi împrumuturile ce au loc in spaţiul vizual contemporan atât tehnice cât şi tematice sunt prezente în creaţia artistului BALAZSI Ludovic, unde pictura aduce referinţe din limbajul actual al fotografiei. Regăsim aşadar în universul artistului preocupări pentru subiecte atât de specifice timpului şi perioadei în care trăim. Codurile şi simbolurile societăţii de consum ce ne însoţesc la fiecare pas, ce produc în acelaşi timp nivelarea simţurilor, a gesturilor, a memoriei, a identităţilor atât de diverse până la un moment dat de la un capăt la altul al globului, sunt juxtapuse reperelor vizuale ce ne trimit în timp la valorile culturii europene, cu precădere la detaliile de arhitectură.
Creaţia lui BALAZSI Ludovic ilustrează atât de bine amalgamul proximităţii, unde ambalajele de tot felul, reclamele şi brand-urile trăiesc într-un context istoric cu alte repere estetice.
Expoziţia reuneşte mai multe direcţii, în care căutările tânărului artist ne arată căile deschise pentru viitorul creaţiei sale. Remarcăm aşadar acurateţea tehnică şi nivelul de abordare şi tratare profesională care nu fac decât să confirme încă o dată încrederea că există un adevărat potenţial.

Profesor Universitar Dr. Laura GHINEA, grafician

website link www. Ludovicart.ro, [:en]

BALAZSI LUDOVIC ROBERT
Balazsi Ludovic Robert
Adresa: Str.Uniri, nr. 12A, ap. 62, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40742.994.746
e-mail: ludovic_art@yahoo.com

Long way home - ulei - pânză - oil - canvas - 100 x 80 cm.

Long-way-home-oil-canvas-100-x-80-cm.

Prezentare Demers Artistic

Both thematic and technical interferences and also the borrowings which take place in our contemporary visual space are present in the creation of the artist Ludovic Balazsi , where the painting reveals references from the actual language of photography. Therefore, in the artist’s universe, we find out concerns about subjects that are so specific for the period in which we live. The codes and the symbols of the consumption society which accompany us step by step produce , at the same time, the alignment of our senses, of our memory and also of different identities up to a moment and from one world’s part to the other . These codes and symbols are in juxtaposition with our visual guide marks which send us back in time to the values of European culture, especially to arhitectural details.
The creation of Ludovic Balazsi illustrates so well the proximity amalgam where all kind of wrappings, advertisements and brands live together with other aesthetical landmarks in a historic context.
The exhibition brings together many directions in which the young artist’s seeking shows us the open paths for his future creation.

University professor Dr.Laura Ghinea

website link www. Ludovicart.ro, [:]