Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Axe Spațiale @ Galateea Contemporary Art

Axe Spațiale @ Galateea Contemporary Art
Nistor Laurențiu

Joi 14 iulie 2022, ora 18.00, la Galeria Galateea Contemporary Art din Calea Victoriei 132, are loc deschiderea expoziției de ceramică Axe Spațiale, a artistului Nicolae Moldovan. La vernisaj ne vom bucura de prezentarea criticului de artă Doina Mândru. Expoziția va rămîne deschisă publicului până în data de 14 august.

Minimală (la Galateea, 2012), Îngemănată (la Mogoșoaia, în 2014), neutru enunțată Forma (din nou Galateea, 2015), Imaculată (la Senso, în 2016), Esențializată (la Galeria Helios, Timișoara, 2022), în fine, redusă la Axa spațială, FORMA derivând din prototipuri arhaice rămâne obsesia definitorie pentru cercetarea artistică pe care o desfășoară de peste un deceniu, cu aplicată metodă, sculptorul ceramist Nicolae Moldovan. „Simplificarea formei până la esență“ pentru a „transmite forța energiilor, a tensiunilor și monumentalității încorporate“ (mărturia artistului) l-au condus pe ceramist dinspre obiectul minimalist, mixaj bizar între arhaic și industrial impostat autoritar ca masă organic rotunjită, spre axa –coloană mlădiindu-și cele trei segmente, ultimul colorat, într-un corp multiplicat, poziționat cu suplețea adierii vegetale a unui pâlc fabulos de papyrus Cyperus.
Linia este o forță care preia mișcarea de la energia celui care a trasat-o, spunea cu un secol în urmă Henry van de Velde pledând pentru frumusețea formelor raționale în arhitectură – acelea esențializate – de la care a pornit și Moldovan. Imaginea pâlcului de axe-tulpină suplu arcuind în spațiul galeriei îți poate aminti de trunchiurile de lumină incandescentă din pădurea fauvist colorată de Mihai Țopescu, ori de gracilii Altoi din sticlă mată ai Adrianei Popescu, dar aceasta este doar spre a-ți lămuri că miza Axelor este sensibil alta. Aici, ceramistul valorizează cu brio efectul de șoc magic al spațialității sui generis instaurate prin dialogul formelor organic articulate, multiplicate în sensul naturii dar stilizate cu acea evidentă distanțare postmodernă care este marca ceramistului.
În preajma Axelor- coloană, vag unduite de suflarea secretă a străvechiului Nil, mă simt transpusă în pragul misterului, ca-n umbra templelor egiptene cu coloane înflorind a lotuși, adăpost și promisiune pentru suprema și veșnica puritate. Este o pasionantă apropiere de Natură și viu pe care ceramica lui Moldovan o parcurge intuitiv, tot prin intermediul arhetipalului – ascuns în straturile profunde ale imaginarului inconștient – de unde se anunță, în creația sa, o nouă etapă, noi orizonturi.
Doina Mândru, critic și istoric de artă

Nicolae MOLDOVAN (n. 1970, București), a absolvit în 1998 cursurile Universității de Arte din București, secția ceramică. Din 2014 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și din 2015 membru al Academiei Internaționale de Ceramică de la Geneva. În 1996 a beneficiat de bursa Mac Constantinescu iar în 2012 a primit premiul pentru Ceramică la Bienala de Arte Decorative din România.