Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Arama Elena Ivona[:en]Arama Elena Ivona[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Arama Elena Ivona
Arama Elena Ivona
Adresa: Sf. Lazăr nr. 20, bl. K2, etj. 2, ap. 9, Iași – România
Tel: +40232 437 495 ; +4074 384 340
e-mail: ivona_arama@yahoo.com

web: ,

Lucretia_Filioreanu_dumitrascu

Lucreția Filioreanu Dumitrascu

Prezentare Demers Artistic
Ivona Aramă muzeograf şi creator a avut în ultimile decenii o prestaţie de specialitate remarcabilă, ilustrată prin cercetările personale asupra artei din Moldova, a instituţiilor de învăţământ artistic de profil prin zecile de expoziţii de autor sau colective, tematice si interdisciplinare. Ceea ce caracterizează activitatea sa ţine de rigoarea profesională şi de capacitatea de a valorifica muzeografic patrimoniul avut la dispoziţie, patrimoniu pe care l-a cercetat cu profesionalism şi oferit, în sinteze originale publicului. Fişarea ştiinţifică a acestor valori în paralel cu valorificarea lor expoziţională a evidenţiat calităţile sale. Expertizele realizate în domeniu sunt mereu necesare atunci când pot apărea dubii sau neconcordanţe. De pildă, studiul atent asupra arhivelor fostei Şcoli de Belle Arte din Iaşi i-a permis să identifice lucrări de început, date biografice noi, ecourile în epocă sau mai târziu ale unor artişti celebri sau doar parţial cunoscuţi.
Am lucrat direct cu Ivona Aramă la tematica unor expoziţii de anvergură, redactarea cataloagelor de profil si la prezentarea unor vernisaje. Ivona Aramă are capacitatea profesională şi organizatorică de a face din recuperarea unor artişti din trecut veritabile evenimente. Detine o largă informaţie de specialitate, are ambiţia de a epuiza documentarea prin acordarea unei maxime atenţii fiecărui amănunt. Conexiunile culturale cu mult mai ample artei şi muzeologiei, al tehnicilor de restaurare i-au conferit o veritabilă autoritate.
Intrarea in Uniunea Artistilor Plastici in domeniul criticii de arta, este rasplata carierei sale ce contribuie substantial la valorificarea patrimoniului artistic national.
Valentin Ciucă
Membru UAP, Secţia de critică
Membru al AICA – UNESCO

website link: ,

[:en]

Arama Elena Ivona
Arama Elena Ivona
Adresa: Sf. Lazăr nr. 20, bl. K2, etj. 2, ap. 9, Iași – România
Tel: +40232 437 495 ; +4074 384 340
e-mail: ivona_arama@yahoo.com

web: ,

Lucretia_Filioreanu_dumitrascu

Lucreția Filioreanu Dumitrascu

Prezentare Demers Artistic

Ivona Arama, art curator and creator had in the recent decades a remarkable performance as a specialist, illustrated by her personal research on Art in Moldova, specialized educational institutions through dozens of artistic exhibitions or collective author, thematic and interdisciplinary. What characterizes her work is related to professional rigor and ability to harness curatorial available assets, assets which she has investigated with profesionalism and offer original synthehis to the public. Expertise opinions in the field are always required when doubts or inconsistencies may occur. For example, careful study of the archives of the former School of Fine Arts in Iasi allowed her to identify early works, biographical new era or later echoes of famous artists or only partially known.
I have worked directly with Ivona Arama at major theme exhibitions, catalogues and exhibitions presentations. She has the professional and organizational capacity to make great events from the recovery of true artists of the past. She has a wide knowledge, also the ambition to exhaust the documentation process by giving maximum attention to every detail. Much wider cultural connections of art, museology and restoration techiques have given her a true authority.
Being a member on the Union of Artist in the art critics, is the reward of her career that contributes substantially to the national artistic heritage.
Valentin Ciucă
Membru UAP, Secţia de critică
Membru al AICA – UNESCO

website link: ,

[:]