Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

Antropogen @ Oradea

Antropogen @ Oradea
Nistor Laurențiu

Vineri, 22 martie 2019, de la ora 18.00, GALERIILE CAROL din ORADEA (Str Horea, nr. 57) invită iubitorii de artă la vernisajul expoziției ANTROPOGEN. Gândită și realizată cu participarea curatorială a Ralucăi Băloiu, expoziţia este a doua personală a Mirelei Iordache la Galeriile Carol, după ENTROPOMORFE care a avut loc în 2017 la GALERIILE CAROL din BUCUREȘTI.

„În filosofia hegeliană, cuvântul antropogen definește formarea conștiinței de sine, adică acțiunea individului asupra sinelui „per se”, care prin convertire devine „sine dobândit”. Fără acțiunea care transpune gândul în realitate, individul nu se poate transforma pe sine. Schimbarea autentică se face la nivel intim, în interiorul ființei, iar transformarea internă este adaptată la realitatea obiectivă, socială. Tocmai această intervenție activă asupra a ceea ce ne este dat și asupra a ceea ce putem transforma prin intervenție proprie reprezintă narațiunea pe care o transpune Mirela Iordache în pânzele sale tridimensionale. Artista pune „în abis” întregul proces antropogen, astfel încât acesta este transpus în operă sub forma reliefurilor antropice. Moara lui Assan, Berăria Bragadiru, Fabrica de la Sântămărie Orlea, Fabrica Arteca din Jilava, precum și alte spații industriale și clădiri abandonate din țară sunt reprezentate sub forma reliefurilor abstracte. Mirela Iordache pune accent pe materialitatea obiectului artistic care, lipsit de recuzita tridimensională tradițională, devine experiență și textură pură, dacă ar fi să îl cităm pe Clement Greenberg care definea pictura abstractă americană „all-over painting”. Și, poate nu departe de Anselm Kiefer, Mirela Iordache transpune materia densă în pânzele sale, în care inserează resturi de zidărie, cărămidă, praf etc., din ruinele pe care pe care le documentează. Prinr-un proces ”kenotic”, Mirela Iordache transpune angoasa și trauma, iar personajele și ruinele sale devin subiecte predilecte prin care ilustrează periferia”.
Raluca Băloiu, curator

Lucrările Mirelei Iordache sunt prezente în colecţii particulare din SUA, Austria, Franţa, Grecia, Israel şi România. Artista a participat la concursuri naționale și internaţionale, a fost premiată cu „pArte de Arte” de către Fundația Culturală Criterion (2014); a fost nominalizată la STRABAG Artaward International (2013), a fost invitată la Triennale Européene de l’Estampe Contemporaine (2013). Printre rezidenţele artistice la care a participat, se numără: Soleil de l’Est din Le Barcarès, Franţa (2011) şi Château de Trousse Barrière, Briare, Franţa (2010). A susținut expoziții personale la Castelul Cantacuzino, Bușteni (2018); la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintusˮ, Ploiești (2018); la Muzeul de Artă Vizuală, Galați (2016); la Ro-Ge ART Gallery, Augsburg (2010); la Galeria Basil, Bucureşti (2006). A expus alături de alți artiști în spații muzeale și galerii de artă: la Castelul Cantacuzino, Bușteni, România (2019); la Muzeul Național de Artă al României, București (2018); la Centrul Artelor Vizuale, București (2018); la Mairie de Chalabre, Franța (2018); la Muzeul Național al Literaturii Române (2018); la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești (2018); la Calpe Gallery, Timișoara (2017); la AnnArt Gallery (2014); la Galeria Maurice Mathurin, Tours, Franţa (2011); la OEB, Haga, Olanda (2011) etc.

Expoziția ANTROPOGEN va fi prezentată la GALERIILE CAROL din ORADEA în perioada 22 martie-22 mai 2019. Lucrările sunt disponibile pentru vânzare prin GALERIILE CAROL ORADEA / BUCUREȘTI.

Galeriile Carol, strada Horea, nr 57, Oradea/ Program: luni-vineri, ora 9-16, intrare liberăFriday, March 22nd, at 18:00, the CAROL GALLERIES in ORADEA (Str Horea, nr 57) invite art lovers to visit the vernissage of the ANTROPOGEN exhibition. Conceived and organized with the participation of curator Raluca Băloiu, the event is Mirela Iordache’s second individual exhibition at the Carol Galleries, after ENTROPOMORFE, which took place in 2017 in Bucharest.

„In Hegel’s philosophy, the term „anthropogenic” defines the formation of self consciousness, which represents the action of the individual over the self, in order to achieve its conversion into an acquired self. Without the action that transposes the thought into reality, the individual himself cannot transform. The authentic change is achieved on an intimate level, inside our innermost being, and the internal transformation is adapted to an objective, social reality. It is precisely this active intervention onto what is being given to us and what we can transform through our own action, that defines the narrative which Mirela Iordache transposes in her tridimensional works of art. The artist gives depth to the entire anthropogenic process, so that it appears in her works in the form of anthropic relief. Assan’s Mill, the Bragadiru Brewery, the Factory of Santamarie Orlea, the Arteca Factory of Jilava, as well as other industrial spaces and abandoned buildings across the country, are represented as abstract relief. Mirela Iordache places an emphasis on the materialism of the artistic object, which, without its traditional tridimensional props, becomes pure experience and texture, as Clement Greenberg named it, in the terminology he used to define abstract American painting, „all-over painting”. And, perhaps not far from Anselm Kiefer, Mirela Iordache works with dense material, using elements such as dust, concrete leftovers, or bricks, all from the ruins that she researches. Through a kenotic process, Mirela Iordache transposes anguish and trauma into her works of art. People from marginal neighbourhoods and ruins are the themes that she studies and introduces in her works”.

Mirela Iordache’s art works are present in private collections in the USA, Austria, France, Greece, Israel and Romania. The artist took part in national and international competitions, and won the „pArte de Arte” prize, offered by the Criterion Cultural Foundation (2014); she won a nomination at the STRABAG Artaward International (2013), and was a guest at the Triennale Européene de l’Estampe Contemporaine (2013). Among the artistic residencies which she took part in we mention Soleil de l’Est in Le Barcarès, France (2011) and Château de Trousse Barrière, Briare, France (2010). She organized individual exhibitions at the Cantacuzino Castle, Bușteni (2018), the Prahova Regional Art Museum „Ion Ionescu – Quintusˮ, Ploiești (2018), the Visual Arts Museum Galați (2016), Ro-Ge ART Gallery, Augsburg (2010), and the Basil Gallery, Bucharest (2006). She has exhibited her works alongside other artists in museum venues and art galleries: the Cantacuzino Castle, Bușteni, Romania (2019), the National Art Museum of Romania, Bucharest (2018), the Visual Arts Center, Bucharest (2018), the Chalabre Town Hall, France (2018), the National Museum of Romanian Literature (2018), at the Palatele Brâncovenești Cultural Center (2018), Calpe Gallery, Timișoara (2017), AnnArt Gallery (2014), the Maurice Mathurin Gallery, Tours, France (2011) and the OEB, The Hague, Holland (2011).

The ANTROPOGEN exhibition will be on display at the CAROL GALLERIES in ORADEA between the 22nd of March and the 22nd of May 2019. The works are available for sale through the CAROL GALLERIES ORADEA / BUCHAREST.

Carol Galleries, Horea Str, No 57, Oradea/ Open: Monday – Friday, 9:00 – 16:00, free entrance