Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Jurca Marius[:en]Jurca Marius[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Marius Jurca
Jurca Marius
Adresa: Str. George Buitu, Bl. 20, Sc.A, Ap.5, Caransebeș – România
Tel:
e-mail: mj_jurca@yahoo.com

web: ,

Matrice

Matrice

Prezentare Demers Artistic

„Marius Jurca aparține unei direcții experimentale specifice creației digitale, în care individul, definit atât prin ego cât și prin libertate, devine subiectul investigației… tânăr artist al generației 2000, plasat deja pe un nivel de libertae culturală, prin construcţia propriului său cod de expresie – o libertate de decizie, construită pe baza dimensiunii abstracte a numărului, a literei și al calendarului. Această delimitare spațială de 5120 de pătrate rezultă din calcularea unui număr aleator de pixeli sau combinații alfabetice – numărul aleator crează fundalul pentru un discurs artistic al unui ego care aspiră simultan și simetric spre o certitudine a ordinii fără consistență epică și hazardul care generează lumea prin efectul evoluției codului, intr-o permanentă construcție și de-construcție.ˮ
Alexandra Ionescu Titu, „Code Equals Freedomˮ, în Isomorphism, Nr.1, Martie 2012, p. 46.

website link: ,

[:en]

Marius Jurca
Jurca Marius
Adresa: Str. George Buitu, Bl. 20, Sc.A, Ap.5, Caransebeș – România
Tel:
e-mail: mj_jurca@yahoo.com

web: ,

Matrice

Matrice

Prezentare Demers Artistic

ˮMarius Jurca belongs to an experimental direction specific to the digital creation, in which the individual, defined as both ego and freedom, becomes the subject of investigation… a young artist of the generation 2000, is placing on the level of the already cultural freedom, the construction of his expression code – a freedom of choice built on the foundation of the abstract dimension of the number, of the letter and of the calendar. This spatial delimitation of the 5.120 cases results from a calculation of a random number of pixels or alphabetical combinations – the random number creates the background for this artistic discourse of an ego that aspires simultaneously and symmetrically towards a certainty of a order without epical consistancy and a haphazard which generates the world through the effect of the code evolution, in a permanent construction and de-construction.ˮ
Alexandra Ionescu Titu, ˮCode Equals Freedomˮ, in Isomorphism, No.1, March 2012, p. 46.

website link: ,

[:]